Category Archives: KINH NGHIỆM CẮM TRẠI

NHỮNG SAI LẦM MẮC PHẢI KHI ĐI CẮM TRẠI

9 SAI LẦM PHỔ BIẾN DỄ MẮC PHẢI KHI ĐI CẮM TRẠI  1 KHÔNG KIỂM TRA CÁC THIẾT BỊ TRƯỚC KHI ĐI CẮM TRẠI Không thử nghiệm những thiết bị trước buổi cắm trại là một trong những sai lầm phổ biến nhiều người mắc phải.  Với bất cứ vật dụng nào, các thiết bị […]